P4:59


(Rubrik:)          Frökens häradh    Grolanda sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Hö                
                                                                     Tunner    Laß
      
      
    A    Grolanda Prästegårdh
                Vthsäde                                          14 4/5       30
           Ensädes iordh.
           Swartmulla och miäle-
           iordh. Quarnefall.
           3 engar blandh Enehögenß
           engar belägne noterade wedh
           Folio 62.
           Mulebete nödtorfftigt. 
           Skogh lijten till gårdzbränne              
          
   

(Karttext: )


Scala Vlnarum.
här komma Brodz Egor.
Grolanda åå
Grolanda kyrkia
Hård Walz Engh
Skön wallz Engh
Tuf Engh
Här möter Smörkulla Egor.
här möter Vthmarken