P4:60-61


(Rubrik:)          Frökens häradh    Grolinge sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö               
                                                                     Tunner    Laß
      
      
    A    Skiärfwomma by
           är några hemman 1 skatte hemman
          
de andra frelße.
          
Skattegården är öde
                Vthsäde alß                                        5 1/5      10
           Ensäde
           Swartmulla och miäle-
           iordh. 
           Mulebete nödtorfftigt.
           Denna gårdh ähr belägin
           vtij Skerfwomz sochn.Notarum Explicatio                                  Vtsäde    Höö               
                                                                     Tunner    Laß
      
      
    B    Ebbarp skattehemman         1
                Vthsäde brukat åker                          2 2/5      16
                            obrukat åker                         7 3/5     
           Ensäde.
           Mulliordh. 
           Mulebete ondt.

     
          
   

(Karttext: )

Scala ulnarum
Hård Walß Engh
Buskogh Engh
Måß Engh.
De andra gårdarnar hafwa sine Egor Här i blandh
Scala ulnarum.