P4:62


(Rubrik:)          Frökens häradh    <Grolanda sochen>                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde    Höö               
                                                                     Tunner    Laß
      
      
     1    Enhögen skatte hemman        1
                Vthsäde alß                                     10 2/5      16
           Ensädes iordh
           Swartmulla och 
           sandiordh
     3    Engar till Grolan-
           da Prästegårdh
           Specificerat Folio 59.


      
      2    Broogården frelße
                                                         1
            En deell af hanß
            Egor ära notera-
            de medh 2.
                 Vthsäde                                            5 2/5      16
           En eng till Skiärf-
           wum noteradt med
      4.
          
   

(Karttext: ) 


Scala ulnarum.