P4:64-65


(Rubrik:)          Frökens häradh    och    Grolanda sochen                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 
      
     A   Skåne är 4 hemman
           Vthsäde till hele
           byn.                            37 1/5    höö  80. Laß
     1    Skatte gården                1
                Vthsäde alß            11    tunnor     
                Höö                       20. Laß
     2    Skraddargården¹           1
           Frelße
                Vthsäde alß              8 4/5 tunna     
                Höö                       20. Laß
     3    Backagerde frelse          1
                Vthsäde alß              9 1/5 tunna     
                Höö                       20. Laß
     4    Tomptan frelse               1
                Vthsäde alß              8 1/5 <tunna>    
                Höö                       20. Laß
           Ensäde
           Swartmulla och 
           miäliordh
           Mulebete nöd-
           torfftight.
          
   

(Karttext: ) 


Här mota² Simonne torpß och Kyrckioboodz engar.
Måßar som Vndertijden Slååß
Tuff Engh
här möta Huijtsarkß Egor.
Tuff Eng.
Hård Walß Engh
Scala ulnarum.
¹ Skraddargården dvs. Skräddargården
² mota dvs. möta