P4:66


(Rubrik:)          Frökens häradh    och    Grölinge sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunner   Laß
      
           Gårdztorp äre 2.
           heman.
     1    Skatte hemman        1
                Vthsäde alß                                     12          14
     1    Qwarn gångande höst
           och wår. 
     2    Skatte hemman        1
                Vthsäde alß                                       5 4/5     10
     2    Qwarn gångande höst
           och wår.
           Ensäde
           Swartmulla miäll
           och öreiordh
           Mulebete nödtorfftigt
   


(Karttext: ) 


Här möta Kyrckiobooß Egor.
Groolanda åå
här möta Skiärfwome Egor