P4:67 Register 12


(Rubrik:)      Wilska häredh och Jääla Sochn                                 
 
                                 
Wilska häredh och Jääla
S
ochn medh effterfölliande byar och hemman
äro afmätta åhr 1644.
            

              

        Kyrckarp Rosendal Puckaberg    folio     69 
          Stockebacka Ambiörnatorp         folio     68
       
Gamblarp                                  folio     71 
          Hablarp och Jääla                       folio     72
        Erickstorp                                 folio     73 
          Rya                                          folio     74