P4:68-69


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Jääla Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                  tunner     laß          
      
           Kyrkarp 3 hemman
           Vthsäde till heele byn.                           21 7/10    72
           Ensäde. Sand, och mulljord
     1    Arffwed j Kyrckarp crone hemman  1
                Vthsäde                                             6 1/5
                Obrukat åker                                        2/5
           A.B. 2 små wreter                                        1/5
                Hardwaldz¹ höö                                            12
                Humblegård till 1 lispund
                På vthmåsar Höö                                          10
     2    Enkian ibidem crone hemman           1
                Vthsäde                                              5
                C. En wreet                                               3/5
                D. En wreet                                           1/2
                B. En wreet                                           2/5
                Hardwaldz¹ höö                                            10
                På vthmåsar Maaöö                                      10
                Humblegård till 16 marker
     3    Stompnen past<orens> tilldelning      1
                Vthsäde alz                                        7 1/5
                Obrukat åker                                     1 1/5
                Hardwaldz¹ höö                                             22
                På vthmåsar Maahöö                                     10
                Humblegård till ½ lispund


  Notarum Explicatio                                  tunner     laß          
      
           
     4    Stockebacka crone hemman        ¼
                Vthsäde alz                                        2 4/5
                Hardwaldz¹ höö                                               8
     5    Rosendaal alldeleß öde och
           affhyst crone hemman                   ½
           Brukaß allena för gräßgiäll
                Obrukat åker                                     2 1/5
                Swag ör och mulljordh.
                Hardwaldz¹ höö                                               8
     6    Pukabergh halffparten öde                   
                      Cronehemman                   ½
                Vthsäde alz                                        2 2/5
                Obrukat åker                                                      4/5
                Hardwaldz¹ höö                                               8     
     7    Ambiörnatorp crone hemman       1
                halffparten ödhe
                Vthsäde                                             2
                Obrukat åker                                     4 1/5                                     
                Hardwaldz¹ höö                                            12
                Humblegård till 1½ lispund
            Ensäde Sand öör och mull-
            jordh.
            Till alla förskreffne hemman
            ähr godt mulebeet, lijtit
            lööffskog j engiarna,
            Jngen lägenhet till giöra
            meer åker eller engh.
           
          
   
(Karttext: ) 


Vthmarkan möter
Betz hage
wäster
Noor
Öster
Söder
Hårdh och skön valz Engh
her möta frälse ägor som Lyda till Gunnarstorp
Hård Walß Engh
Frälßegårdz Egor j Ambiörnatorp
Gunnarstorpa Egor och Vllarp
Maa och måß Engh
Hard walz Engh medh måß och träsk
Öriordh
her haff- wer gården 5 stått
Onitigh Backe
Träsk och kiär med små bvsker
Eng med små busker och träsk
Sand mylla
Onytig bake
måsig hård walz Eng med Biörke skogh
mulliord
Sand mylla
Kiär och träsk
Her Möter en stoor onyttig Måse j Vthmarkan.
Maa Jord
Scala Ulnarum
måß valz Engh
Vthmarck
¹ Hardwaldz dvs. Hårdwaldz