P4:6b-7


(Rubrik:)          Frökens häradh  och  Wårkumla Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                <Vtsäde   Höö                   
                                                                     Tunner    Laß>
      
      A   Wårkumbla hemman    7
            Vthsäde till hele byn                            66 4/5     110
      1    Stompn crone                    1 
                 Vthsäde alß                                   11 2/5       24  
      2    Strängegården crone          1               
                Vthsäde brukat åker                          6 4/5      14
                            obrukat                                 2
      3    Norgården frelse                1                
                Vthsäde alß                                       9 2/5      12
      4    Korßgården frels             1                
                Vthsäde alß                                     13          20
      5    Skattegården skatte            1
                 Vthsäde brukat åker                         7 3/5      24
                            obrukat åker                            3/5
      
     
             Noch 8 engefiällar här
             till denna gården i
             Lagestorpa giärde
             belägne. Noterade medt
             7.  Folio. 27
       6    Lillegården crone               1
                 Vthsäde brukat åker                          8         10
                            obrukat åker                          1
       7    Backegården crone            ½
                 Vthsäde alß                                      7            6
             Ensäde. Swartmulla ,
             och leer iordh.
             Mulebete illågt.
             Eägerna til bägge by-
             arna ähra beblandade.
       
  

Notarum Explicatio                                  Vtsäde   Höö                   
                                                                     Tunner   Laaß
      
      B   Wårskiäll heman    10
            Vthsäde till hele byn                            64 2/5     167
      8    Skattegården skatte            1
                 Vthsäde brukat åker                      11 4/5       30
                            obrukat                                     2/5 
            Noch en tompt i Wår-
            kumble belägen brukas
            vnder förbemälte gård till eng                               7
            eodem folio
      9    Greffwe gården frelse         1                
                Vthsäde alß                                     11          30
    10    Hulegården crone               1               
                Vthsäde brukat åker                          8 3/5      30
                            obrukat                                 3 1/5
    11    Lille skattegården crone      1
            förmedlat i                          ½
                Vthsäde allß                                       4 1/5      16
    12    Lillegården crone                ½
                 Vthsäde alß                                       2 3/5        4
             
     
 
    13    Backegården crone            1
                 Vthsäde alß                                       7 2/     20           
    14    Hallestorp är affrijtat
                                Folio 3.               
            och haffwer mestedelß
            sina egor beblandade med
            Wårskiälß egor.
    15    Larß i Wästerbo frelse        1               
                Vthsäde brukat åker                           8 1/5      20
                            obrukat                                  2 2/5
    16    Wästerbo crone                 ½
            förmedlat i                          ¼
                Vthsäde alß                                        2 2/5        6
    17    Sunnet frelße tompt            1
                 Räntar RigzDaler 2
                 Vthsäde alß                                       2 2/5        4
             Ensäde. Swartmulla
             leermulla, och öriord.
             Mulebete godt.
             Förbemält Backegård hafuer
             2 engefiällar i Glaß-
             kulla giärde och noterade 
             medh 4.  Folio 3.
             Förbemälte 2. Byar hafwer si-
             na egor i åker och eng
             i lege skifften.

           

(Karttext: )


Scala vlnarum.
Här möter Hudoms Egor
Stompnens Engh
hård walß Engh
Laßgestorps Egor
Kiärr måser och mooras
Skön walz Engh
moras kiärr och Småbvsker
Måß Engh
Hård walz Engh
Skön walz Engh
Skön walz Engh
moras
kiärr och moras
Lind
Wårkumbla kyrkia
Här möter Glaß kullas Egor