P4:72-73


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Jääla Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                Tunner   Laß               
                                                                    
      
            Hablarp ähr 3 hemman  
            Vthsäde till hele                                 89 1/20    227
      1    Skatte gården skatte            1
                 Vtsäde alz                                      6 3/5       
                 Höö                                                            20
      2    Sungården  crone                 1                                  
                 Vtsäde i giärdit                              6 3/5       
                 Obrukat åker                                 1 1/10
                 Höö                                                            20
      3    Frelse gården                       1
                 Vtsäde alz                                      5 1/2         
                 Höö                                                            12


            Giäla by                                                            
      4    Knapa garden¹ skatte           1        
                 Vtsäde alz                                      8 1/5         
                 Höö                                                            30
                 Humblegård till                ½ lb 
      5    Kors garden¹ crone                1
                 Vtsäde alz                                       4 1/5         
                 Höö                                                            10
                 Humblegård till                2 lb 
      6    Storegården skatte                1              
                 Vtsäde                                          10 4/5       
                 Obrukat åker                                  1 
                 Höö                                                             25
                 Humblegård till                 3 lb
      7    Ruskebo crone hemman öde  1              
                 Vtsade² alz                                      2            
                 Höö                                                               6        
      8    Hule gården crone                  1 öde ½            
                 Vtsade²                                           4 3/5       
                 Höö                                                             16 
      9    Bängtz gård i Västerbo crone  1                            
                 Vtsäde alz                                       4 4/5         
                 Höö                                                             10
                 Humblegård till                  1 lb
                 2 vreter A. Vthsäde                         1 3/5
    10    Frälse gården frälse                  1                
                 Vtsäde                                            6 3/5         
                 2 vreter B. Vthsäde                         1 4/5
                 Höö                                                             16
                 Humblegård till                  1 lb                
     11    Lille gården skatte                   1              
                 Vtsäde                                            2 1/2       
                 Obrukat åker                                  1 3/5
                 Höö                                                             10
     12    Store Halla gården crone         1 öde           
                 Vthsäde                                          1 4/5      
                 Obrukat aker                                  4
                 Höö                                                             16
     13    Bonda gården skatte                1             
                 Vthsäde                                          2      
                 Obrukat åker                                  4 3/5
                 Höö                                                             12       
     14    Ramsbärg fralse³                      1                
                 Vtsäde                                            7        
                 Höö                                                             20
                 Humblegård till                   3 lb


      15    Kocklatomptan ähr en cronetompt             
                 Vthsäde                                          1 3/5
                 Höö                                                               4
      16    En frälse åker till          
                 Vllarp Vthsäde                                  3/20      
              fiske vatn i åhn
              mulebete och brännemark
              nötorfftigt

              Till denna by ähre sto-
              re mosar j vthmarkan huil-
              ke bärgias när wääta icke findrer.                                       
           
          

(Karttext: )4


maa Engh
Vtmåse tienligh till at bärga
dy och moras
Biörke skogh
Vtmarken
onytijgh Enebake
Tffvogh Hård walz Engh
skönwaldz Eng till 10 Laß
Byrke Skogh
Busk Engh och kiärr
Vtmåser
här moter5 Vtmarken
Scala ulnarum
 
 


¹  garden dvs. gården
² Vthsade dvs. Vthsäde
³ fralse dvs. frälse
4 Karta med Notarum Explicatio är uppdelad på två kartblad
5 moter dvs. möter