P4:73


(Rubrik:)          Wilska häredh    Jääla Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunner   Laß
      
     
     1    Erickstorp skatte hemman        1
                Vthsäde                                           12          
                Tua wreter                                            4/5          
                Hård och staggvalz höö                                 40
                Humble gård till                  2 lb
     1    Gröna Högen crone                  ½
                Vthsäde alz                                        3 4/5                
                Hård valz höö                                               10
           till förskreffne skatte hemman ähr
           quarnar tuå gångande höst och våår
           fiske vatn i åhn nötorfftigt
           tarffuedskogh i engen

     1    Gamblarp ähr 2 hemman
           Vtsade¹ till båda gårderna                     20 3/5     50
           Skatte gården skatte                  1
                Vthsäde alß                                     13 4/5     
                Vthsäde i vreten                                1   
                Hård valz höö                                               20
                Maa höö                                                      10
                Humble gård till                    4 lb
     2    Crone gården crone                   1
                Vthsäde alz                                       5 4/5     
                Höö                                                             20
           Nötorfftig tarffueskog och mulebete
   


(Karttext: ) ²


quarn
Här moter³ Rijaß Egor.
Engh med Små Fvr buskar
qvarn
Gröna Högen
Stag walz Engh
Hårdh Walz Engh
Skogh
Tör gryms ström
mull iordh och sandh
Erickstorp
Hård walz Engh
Biörke skogh och Ek
wäster
Noor
Öster
Söder
kiär och moras
här möta Håltorpa Egor
Scala Ulnarum.
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Gamblarp se Folio 71
³ moter dvs. möter