P4:74


(Rubrik:)          <Wilska häredh    Jääla Sochn>                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunna    Laas
      
     
           Rija crone hemman            1
           ligger ibland Höffre-
           nes eger
                Vtsäde alz                                         6 2/5             
                Måås och skön valz höö                               20
           Nötorfftigt mulebete
           Skogh eller fijske vatn intit
           quarn ingen
   


(Karttext: ) 


Scala Ulnarum
Rya
Her ibland liggia frälze Egor lyda vnder Höffrenne, huilke ahrae aff velborne
    Her Claß Flämmingz egen Landtmätare affmätte