P4:76-77


(Rubrik:)          Wilska häredh    Floby Sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 vtsade¹   höö               
                                                                     tunner    laß
      
           Bragnum 4 heman
           vtsade¹ till hela byn                               27 7/10    59
     1    Erickstorp skatte hemman        1
                Vtßäde                                            10 1/5          
                Vtßade¹ i wreterna                             1                        
                Höö                                                              16
                Humble gårdz                    4 lb
     2    Frelse gården ibidem                1
                Vtßade¹                                           10 2/5                
                Höö                                                              30
                Humble gårdz                    1 lb
     3    Backe gården frelße                 ½
                Vtßade¹                                             4 2/5                
                Höö                                                              12
                Humble gårdz                    1 lb
     4    Tomptan crone                
                Vtßäde                                               1 1/10                
                Höö                                                                1
                Humble gårdz                    1 lb
     5    En åker lyder till Bäcka gården
                Långha Läst Folio 81.                            3/5
           Ensäde sand och mull jordh
           Till förskrefna heman ähr mvlebete
           Gåt fiske watn j åån
     6    Ähr itt häredz rååmärke emillan
           Wilska och Frökinß härader kallaß
           Kalffwe höölz Lång Hall.
   


(Karttext: )


Träsk
Vthmarkan
Har² möter Kasthållmens ägor.
Maa Engh 
Skönwald
Kulla Egor mööta
Vthmåsar Som Bergias när icke wäät Åhr ähr.
Skönwalld
starr Engh
Måsar
Scala ulnarum
Här moter³ Frökins Häradz <vt>måsar
¹ Vtßade, vtsade dvs. Vtßäde, vtsäde
² Har dvs. Här
³ moter dvs. möter