P4:78


(Rubrik:)          Wilska häredh    Flooby sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunner   Laß
      
     
           Kulla skatte                    ½
           Vtsäde till hela gården                           11 2/5
     1         Vtsäde i gerdit  A                               4 
                Vtsäde i gerdit  B                               2 2/5
                Vtsäde i gerdit  C                               2 4/5
                Vtsäde i wreten D                                 4/5 
                Vtsäde i wreten E                              1 1/2          
                Hårdh valz höö                                             12
                Maa höö                                                        6
            Mulebete gåt Löff skogh
            i engen gångande qvarn
            Fiske i åån
   


(Karttext: ) 


quarn
Beetz haghe
Her mööter Skierffhemß Åkergierde
Beetz hage
Vth markan Enefalan
Sand mylla
Sandmylla
Maa Engh
hardwaldz¹ Engh Medt Biörkeskogh
Scala ulnarum¹ hardwaldz dvs. hårdwaldz