P4:80-81


(Rubrik:)          Wilska Häred    Floby Sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicati                             <Vtsäde    Höö               
                                                                     Tunner    Laß>
      
           Långaläst ähr 4 hemman
           Vtsäde till hele byn                               31 1/2        80
           Ensäde sand ich mull iord
     1    Wästergården skatte               1
                Vtsäde alz                                         8 1/5          
                Hård valz höö                                                20
                Humble gård till                 1 lb
     2    Anders Larsons gard¹ skatte    1
                Vtsäde alz                                         6 3/5          
                Hård valz höö                                                20
                Humble gård till                 ½ lb
     3    Bäcke gården frelße                 ½
                Vtsäde                                              7 1/2  
                Obrukat åker                                    1 3/5  
                Humble gård                      1 lb
folio 77  En åker i Bragnum och
           ähr noterat med 5 vtsäde                           3/5    
                Höö                                                              20
                Humble gårdz                     1 lb
     4    Hedan crone                             1 öde
                Vtsäde alz                                          7               
                Hård valz höö                                                20
                Humble gård till                   1 lb
            Till denne byen ähr
            godt mulebete ingen
            slog eller fiske vatn
            j åån
   


(Karttext: )


vthmarkan möter Enefalan
Her möter vthmarkan Enefalan
Stagg waldz Engh 
Snijpe åå fluvius löp åth Snijpe Broo
Starrbotn
Eenebacke onyttigh mark
Porß Kiärr
denne åån löp åth Erikzbergh
Vtmark
Vth markan möter
Torr grym flu vius
Starr Engh till Byteß medh Kastholmen. frälze
denna Åån kommer från Bragnum,
Scala ulnarum
 
¹ gard dvs. gård