P4:84-85


(Rubrik:)          Wilska Häred    Floby Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunna    Laß
      
           Wijst ähr 2 hemman
           vtsäde till hele byn                                16 7/10     40
   1      Östergården crone hemman       1
                Vtsäde alz                                         9 3/5
                Vtsäde i vreten A                              1 1/2             
                Hård valz höö                                               15
                Maa höö                                                      15
                Humblegård till                     2 lb
                Gångande quarn räntar smör  1 lb
   2      Pickagården crone hemman        ½
                Vtsäde                                               4
                Hård valz och maa höö                                  10
                Nok obrukat åker                              1 3/5             
           Mulebeet gott, Brännemark. Litit
           fiskiewatn j åån
   1      Ostergården haffwer en engh
           på Holmen folio 86. Höö                                       6
   


(Karttext: ) 


Nor
Her komma frälße Egor lydha till Wästergården i Wist.
quarn
Torr grym flu vius
Betes Hage
Scala ulnarum