P4:86


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Flooby Sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                               <Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunna    Laß>
      
           
   1      Holmen crone hemman       1
                Vtsäde alz                                       12 2/5         
                Hård vallz höö                                              20
                Maa höö                                                      10
                Humblegård till                     3 lb
                Quarn gångande åhrligen
                fiske vatn i åhn
                Loff skogh något litit
                på Holmen
    2      En åker ähr belägen på
            Hålmen lyder till
            Västergården i Vist
    3      En eng lyder till Öster-
            gården i Vist    Höö                                             6
           
   

(Karttext: ) 


Her möta Branß torpa Engar i Giäsende häradh
Maa Engh
Her möta Wist Egor
qvarn
Maa Engh
Her möta Quarnne Brans Egor
Hårdh walz Engh
Scala ulnarum