P4:88-89


(Rubrik:)          Wilska Häred    Floby Sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                     Vtsäde    Höö               
                                                                         Tunna     Laaß
      
           Floby by ähr 23 hemman
           Vtsäde till hele byen                                204 7/10    668
           Ensäde. wthwald godh och well bärande mulljord
     1    Gunekestorp skatte hemman            1
                Vtsäde                                                   8 4/5   
                Vtsäde i vräterna A                                1 1/10      
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                        1 lb
     2    Duka gården skatte hemman           1
                Vtsäde alz                                            16 3/5   
                Vtsäde i vreten B                                    1 1/5      
                Hård valdz höö                                                   30
     3    Kijdda gården skatte hemman         1
                Vtsäde                                                  12 1/2   
                Vtsäde i vreten C                                    1 3/5     
                Hård valdz höö                                                   30
                Humble gård till                        4 lb
     4    Karlz gård skatte hemman               1
                Vtsäde                                                    7 1/2   
                Vtsäde i vreterna D                                 1 3/5      
                Hård valdz höö                                                   30
     5    Lillegården frälse                             1
                Vtsäde alz                                                6 4/5   
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                        ½ lb
     6    Skategården skatte                          1
                Vtsäde alz                                              10 4/5   
                Hård valdz höö                                                   30
                Humble gård till                         1 lb
     7    Tååbool skatte hemman                   1
                Vtsäde alz                                                4
                Höö                                                                   16
                Vtsäde i vreten E                                      1       
     8    Nils i Trägården frälse                       1
                Vtsäde alz                                                 7   
                Hård valdz höö                                                   50
                Humble gård till                          4 lb 
     9    Päär i Trägården frälse                       1
                Vtsäde alz                                               10 4/5   
                Hård valdz höö                                                   50
                Humble gård till                          4 lb
   10    Steen i Boosgården frälse                  1
                Vtsäde alz                                                 7 1/2           En åker i Wästorp
                Hård valdz höö                                                   50   sion. 16. lyder hijt
                Humble gård till                           6 lb                         fins igen folio.
   11    Anders Håkenson ibidem frälse          1
                Vtsäde alz                                                 8          
                Hård valdz höö                                                   50   
                Humble gård till                           6 lb
   12    Klåckaregården crone                        1
                Vtsäde alz                                                 2 4/5   
                Hård valdz höö                                                     6
   13    Prästegården crone                            1
                Vtsäde                                                    18 2/5   
                En vret F                                                      4/5     
                Hård valdz höö                                                   50
                Humble gård till                           2 lb 

             
   14    Enga gården skatte                            1
                Vtsäde                                                      4 3/5
                Obrukat åker                                             2 2/5
                Höö                                                                   24
                Humble gård till                          1 lb 
    15    Bondagården fralse¹                       ½
                Vtsäde alz                                                 5 2/5   
                Hård valdz höö                                                   16
    16    Suen Suenson i Floby skatte            1
                Vtsäde                                                       8 4/5          
                Obrukat åker                                              ---
                Humble gård till                           1 lb                         
    17    Haalagården skatte                           1
                Vtsäde alz                                                  8          
                Höö                                                                    30       
    18    Ledzgården skatte                            1
                Vtsäde alz                                                  1 4/5  
                Obrukat åker                                             4 4/5
                Höö                                                                    30
    19    Wecken skatte                                 1
                Vtsäde                                                       3 1/5  
                Obrukat åker                                             2 1/2
                Höö                                                                    30


    20    Suen på Ååsän crone                      1
                Vtsäde                                                     10 3/5
                En vret G                                                   2
                Höö                                                                    30
    21    Arfued på Åsän skatte                     1
                Vtsade²                                                     7 
                Obrukat åker                                             1 3/5 
                En vret H                                                   2 3/5
                Höö                                                                    30
                Humble gård till                          4 lb
    22    Nygården crone                               1
                Affhyst och inlagdh vnder
                Prästegården
                Vtsäde                                                       3          
                Obrukat åker                                             4 1/5
                Höö                                                                    30                        
    23    Nygranna gården crone                    1
                Vtsäde                                                      1 1/5  
                Obrukat åker                                             3 1/5
                Höö                                                                    16       
    24    En åker i Floby lyder till Floby kyrkia
                räntar smör 1 lb. der på såås                      1
                6  engz tegar till samma åker                                  4
            Till denne by ähr nödtorfftigt
            mulebete. Skogh fiskee
            vatn intit
    25    En engh lyder till Millangården
                j Weßmanstorph folio 121
    26    En engh till Östergården j Weßmanstorph
                folio 121
         


(Karttext: )


onytigh Ene Bake
Her mööta Törewalla Egor.
Frälse Engh  lyder till Törewalla
Her mööta Weßmanßtorpz Egor
Hårdh Walz Engh medh sten vtij
Her mööta Söörby Egor
Rolkebacka Egor
Engh medh Eke skogh
onytigh Liungh måse
Engh
Kiär och Busk _  Moras
Hårdh walz Engh
Hårdh walz Engh
kiär ochj moras Engh
Her mööta Logharpa Egor
Hårdh walz Eng 
Hårdh wallz Eng
kiär Engh
Engh
Maa Engh
Westopa Egor
Skiön walz Engh
hårdh walz Engh
Frälße Eng lyder till Logarph
Engh
hårdh walz Engh
Floby Kyrkia
hårdh walz Engh
Skiön valz Engh
Vthmarck.
Vthmarck.
Scala ulnarum
¹ fralse dvs. frälse
² Vtsade dvs. Vtsäde