P4:92-93


(Rubrik:)          Wilska Häredh    Floby Sochn.                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                                     Vtsäde     Höö               
                                                                         Tunner     Laß
      
           Wästorp ähr 9 hemman
           Vtsäde till hele byn                                    62 3/5      170
           
     1    Jstorp skatte hemman                    1
                Vtsäde alz                                            10 1/2   
                Hård valz höö                                                     20
                Humble gård                            __
     2    Suen Torsons gård skatte               1          1
                Vtsäde alz                                            10 4/5   
                Vtsäde i vreten B                                    1 1/5      
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                        __
     3    Hulegården skatte hemman             1
                Vtsäde alz                                              6   
                Hård valdz höö                                                   20
     4    Lille Hulegården frälse                    ½
                Vtsäde alz                                              7   
                Hård valdz höö                                                   10
     5    Bijstorpz gården skatte hemman     1
                Vtsäde                                                    1 4/5  
                Obrukad åker                                         4 1/2   
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                        1 lb
     6    Bängt Erichsons gård skatte            1
                Vtsäde alz                                               6 1/5   
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                         1 lb
     7    Nilz Andersons gård crone              1
                Vtsäde alz                                                4 4/5
                Hård valdz höö                                                  20
                Vtsäde i vreten E                                      1       
     8    Bryngels gård skatte hemman          1
                Vtsäde alz                                                 5   
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                          ½ lb 
     9    Lars Gunnarsons gård skatte            1
                Vtsäde alz                                                 6   
                Hård valdz höö                                                   20
                Humble gård till                          2 lb
   10    En åker till Boosgården i Floby                  1
                Folio    89.      
                Ensäde vtvald godh bärande
                jord mulebete godt
                                     
   

(Karttext: )


Vth markan
Stag och Hård walz Engh med Ecke skogh och ßmå busker
Floby Egor.
Vthmarck
maa Engh 
Her taga Floby ägor vedh
hård walz Engh
Skön Walz Engh
Betz Hage
her möter vthmarkan