P4:96


(Rubrik:)          Wilska häradt    <Trääwatna Sochn>                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                               <Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunna    Laß>
      
           
   1      Katte broo skatte                    1
                Vtsäde alz                                         8 2/5         
                Hård valz höö                                               20
                Humble gård till                 6 lb
                Quarn gångande höst
                och våår
                nötorfftig tarffue
                skog och mulebete
    2      Frälse gården                          1
                Vtsäde                                              7 2/5         
                Höö                                                             20
                Humble gard¹ till                 6 lb
                Quarn höst och vår
                Mulebete och nötorftig 
                tarffue skoogh                                           
           
   

(Karttext: ) 

Här mote Trävatnas egor
Her möter Mialkarodz Egor
Quarn
Vtmaa som de pläga Slåå
Scala ulnarum

författad år 1644. vide pagina 67.
2 Pen¹ gard dvs. gård