P4:97


(Rubrik:)          <Wilska häradt>    Trääwatna Sochn                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                               <Vtsäde   Höö               
                                                                     Tunna    Laß>
      
           
   1      Bodha skatte                          ½
                Vtsade¹ alz                                       1         
                Hård valz höö                                               20
                Humble gård till                 4 lb
                Tarffveskogh och
                mulebete nötorfftigt
                Quarnefall intit
                bygt
                En aker² till Gis-
                laröd noterat medt
               
A vtsäde folio 101.                             1/2
                                                          
           
   
(Karttext: ) 


Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² aker dvs. åker