P4:99


(Rubrik:)          Wilska häradt    <Trääwatna Sochn>                   
           
       
                                                                                   
 Notarum Explicatio                         <Vtsäde  Höö               
                                                               Tunner   Laß>
      
           
   1      Hallbärgia crone             ½
               Vtsade¹                                      3 3/10
               Obrukat aker²                               7/10     
            Hårdh valz höö                                          16
            Humble gård till            ½ lb
            Skogh och mulebete nötorfft-
            tigt
                
           
   
(Karttext: ) 


Wäster
Noo<r>
Öster
Söder
Maa Engh
Betis Hage
Hård Walz Engh
her möter Skogårdenß Egor
her möter Bråka Boß Egor
Scala ulnarum
¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² aker dvs. åker