P4: Pärm framsida                 
     Skareborgz Lään.