P4:Register


                           
                  
 
Register giordt den 27 November 1700
Härader          Sochnar            Byar                                    <folio>  
     


                           Wårkumla             Axtorp                        4   C1.S1.
                                                         Bulsholmen                2   C1.
                                                         Brandstorp                 5   C1.
                                                         Glaskullen                  3   C2.
                                                         Hallesterp                  3   C.
                                                         Wårkumbla                6   C3.F2.S1.
                                                         Wårskiäl, Sunnet       7   C5.F3.S1.
                                                          + Westerbo
                            Kinneveds            Alarp                        17   S1
                                                         Tahbtorp, Kotarp     15   C1.S4.
                                                         Tahbtorp en tompt
                                                            och ängfiäll            21
                                                         Tröge                        23   S1.  
                                                         Halsarp                     19
                                                         Hassle                       
                                                         Hallsäng                   23   S1.
                                                         Hudommaby             11   C2.S1.
                                                         Kinneveds prästgård 19 C1.S2.S3.
                                                         Lagestorps ängsfiälar 21
                                                         Prästgårds ängsfiälar  dito
                                                         Slutorp                      14   C2.F1.S1.
Frökinds                Smula                  Bredenne                  31   F8.S2.   
                                                         Kullbrandstorp         32   S1.
                             Åsarpa                Högby                       35   C1.F3.S1.
                                                         Hollmstorp                36   S½.
                                                         Bokulla                     44   C½.
                                                         Biörstigby och kyrka 39 C1.F1.S1.
                                                         Enestorp                   45
                             Börstig                Ekarp                        38   C1.F1.S1.
                                                         Gunnestorp               39   F2.S1.
                                                         Hiellmsryd                48   S1.
                                                         Mussla                      41   C½
                                                         Sandheem                 43   S2.
                                              Tornarp                    47   C1.S1.F½
                                                         Vintorp                      40   S2.
 

                           Brissme                Brissme                           50   
                                                         + Gärdet
                                                         Brissme 2 gårdar finnas 55
                                                         + Bodan, Westarp.            55
                                                         Sandarp                           54   C5.F4.
                                                         Ånarp effter charta              54
                                                         Tången                            53   C½.
                           Grolanda               Brogården                      62   F1.
                                                         Grolanda prästgård +         59   
                                                         Ebarp                              61   S1.
                                                         Skärfvam +                     60
                                                         Enhögen                         62   S1
                                                         Giärdstorp dito qvarn       66   F1.S1.
        enligt Tunelds Geografi är denna      Hollmen                         63   S½
        socken 1757 tillagder Grolanda         Skåne med Tomtan         65   F3.S1.  
                           Skierfvom             Skierfvom by                 61   S1.F1.
                           Jäla                       Ambiörnatorp                 68   C1.                     
                                                         Erickstorp                      73   S1.
                                                         Gämtarp eller Hamlarp   71 C1.S1.
                                                         Hablarp                          72  C1.F1.
                                                         Kyrkarp, Stammen dito  69 C3.
                                                         Pukaberga                      68    C½
                                                         Rua                                 74   C1.
                                                         Rosendahl                      68   C½  
                                                         Stockebacka                  68   C¼
                                                         Giälaby, Ruskebo +        72   C5.F3.
                                                         Ramsberg +
                            Hoby                    Bragnum                        77   C1.F2..
                                                         Floby, Hunkestorp, Tåbolet 89   C5.F_
                                                                    Trägården, Ålen         +
                                                                    Präst- och Klåckargården
                                                         Hollmen                         86 C1.
                                                         Kulla                              78   S½
                                                         Longa läth, Heden +       81   C1.F3.
                                                         Wästorp, Istorp +           93   F2.S1.
                                                         Wust                              85   C2.
                            Trävattna              Bärebo                         102   C½
                                                         Boda                              97   S½.
                                                         Gisslared                     101   F1.S1.
                                                         Gullerö                          40   S2.
                                                         Hallbergia                     99   C½
                                                         Kattebo                         96   F1.S1.
                         
                           Giöteved                Giöteved, + Backer        105   C3.F6.S4.  
                                                             + Estorp, + Stammen
                                                         Ilim                                106    S1.
                                                         Kommavalla                              105   C1.
                           Marcka                  Marcka by oc kyrka                 109   C2.F1.S1.
                                                         Lunkebo + ,Gillåsen +,
                                                        Stammen +.                                 114   C5.F4.
                                                         Marcka, Tomtan +                       114   C2.F4.S1.
                                                         Påffverås, Bråtebäcken +             117  C2.S3.
                                                         Rymbe                                         114   C1.
                           Sörby                     Söderby= by och kyrka               126   C3:F4.S3.
                                                         + Karshagen
                                                         Torpa                                           134   S3.     
                                                         Wästergiärde                                 61   S1.
                                                         Wessmestorp                               122   C1.S2.
                                                         Ullfstorp                                       130   F1.
                           Giökhem                Giökhems by med kyrka               138   C7¾.F4.S3.
                                                         Berg, Wåna +
                                                         Lexberg, Tane ibidem +                141   C2.
Wilska                                               Anngunetorp                                 142   S2.  
                                                         Häredstorp                                   143   C1.
                                                         Ravaldstorp                                  145   C1.F1.S1.                     
                                                         Hulögia, Plomåsen,                        146    S1.C5/8.S1.
                                                         Tomtan.
                                                         Trimstorp                                      147    C1.
                                                         Kråsetorp                                      149    C1.  
                                                         Walaberg                                      150   C1.
                                                         kår, Åsen, Trägården.                  153   C3.F6.S1.
                            Klefva                   Amfåstorp                                      157    C1.F1.S2.
                                                         Biörkehögen                                  167   S½  
                                                         Gläfshe                                          168   C½
                                                         Jonstorp                                         165   C1.
                                                         Klefvaby och kyrka                        163   C5.F7.S6.
                                                         Backor, Kyrkoqvarn, Törestorp +          163 
                                                         Klefva äng                                      161
                                                         Lunnagården                                  166   C1.
   
                            Ullene                   Åshaka                                           175   C4.F2. 
                                                         Lilla Malmeslätt                               173   C1.
                                                         Puthen                                             176    ¼.
                                                        Stora Malmeslätt                              173    ¼.C
                                                        Ulleneby och kyrka                           171   C3.F1.S2.
                                                        Ringsåsen, Stommen                        171