P4:Titelsida


(Rubrik:)                                     
 
                 
     Geometrisch
Affritning och Cal<c>ulation
        öffwer
  Frökins och Wilska häredher
Så skatte och crone som en deel
frelse hemmans ägor medh
        sin rätta quan-
            titet och
              quali
               tet

 

Affmätitt och Calculerat
              aff
    Johan Bothwedßon
Vthi H.K.Mtz  Räkninge _ _
Cammar Jnleffwererat Anno1645