R2:1


(Rubrik:)     (Gillbergha härad och sochn.)                               
                  
 
Gilbergha Sochen

Desze effterskrefne hemman ähro aff-
rijtadhe och belägne vthj Gilberga sochn. Nembligen      
            pro anno 1645

Biörnöö                              folio     2              
Miöttan                              folio     2                 
Sanderöö                           folio     3              
Kisteröd                            folio     4              
Skeppelandh¹                    folio     4              
Gååßwijk¹                         folio     5              
Mangnebyn¹                      folio     7                
Hälliebohl¹                         folio     8              
Norr Högsätter Backa       folio     9              
Sör Högsättra                    folio   10
Närebyn                            folio   10
Aspesätter                         folio   11
Hammar                            folio   12     
Fögznäß                            folio   12
Skiäggebohl                       folio   13
Sandh åhna                        folio   13  
Daahlen och Byn                folio   14   
Kaltebohl och Backe Torpet   folio  15
Kijk                                   folio   16
Gränbeck                           folio   17
Nusätter                             folio   18  
Öökne                                folio   19   
Skiffweröd och Ekebergh    folio  20  
Skumpheröödh                    folio   21 
Westera och Östera Kiällåhß  folio  22  
Torp                                    folio   24 
Rålßbo Ramße Haßleröd      folio  25
Hööß åhß  Eßcke Tandh       folio   26                          
Skogh                                  folio   27
Sandebohl Tackne                folio   28
Mölneröd Wäßby                 folio   29
Gilberga Prästegårdh            folio   30
Åßen och Blijgzboo              folio   32
Moon och Steenarßbohl       folio   33
Rangehlbo Eßtwyken            folio   34
Rottwijck och Specke          folio   35


¹ Namnet skrivet på inklistrad lapp över annan text.