R2:10-11


(Rubrik:)           Gilbergha härad och sochn                    


      Calculation på Närbyn                              
      
      Wtsädet på båda åhren 10 1/2 tunnor leer iordh.   
      Fångeskogh och mulebete till nödtorfften
      Humblegårdh till 50 stänger. Lijthet fijske vtij åen.
      Mosawallz botten höö till 10 laß
      Höö af engen wid elfven folio 11 till 6 2/3 laß.  

      Calculation på Söra Högesätr                              
      
      Wtsäde på båda åhren14 5/8 tunnor leera.
      Godt fiske och fångeskogh.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Starr engh till 6 laß och på
      giärdes linderna höö till 14 laß.
      Aff engefiellen wid elfwen folio 11 10 laß
                                        noch ibidem 6 laß
                                        nich ibidem 13 1/3 laß, af fiellen med N<ärbyn>

      Aspesäter Calculation                                
      
      Wtsäde på båda åhren 10 3/4 tunnor leera.
      fiskie watten litet. Skogh till nödtorft<e>n.
      Höö på hela engen till Äspesäter 30
      laß, der af bekommed cronegården 15 laß.
      noch af engefiellen med Söra Högesäter 15 laß.                  
                  


(Karttext till Södra Högsäter:)

Starr engh
Star engh
Denna engh ligger till Söra Högesätter 6 laß
Lind
Hård wald
Lind
Leer mylla
Alfwen Lacus
Sand mylla
Leer mylla
Söra Högesätr
Lind
Hårdwald

(Karttext till Aspsäter:)

Små starr. Denna ängh ligger till Aspesäter 6 stänger och till Söre Högsäter 9 stänger. Höö till 25 laß
Elfven Gillb<e>rga
Denna ängh ligger till Aspesäter 6 stänger och till Söre Högsäter 9 stänger. Höö till 25 laß
Denna ängh ligger 2 stänger till Söra Högesäter och en till Närbyn. Höö till 20 laß
    Starbotten. Star engh.
Star engh
Denna ängen ligger till båda gårdarna i Äspesäter
Aspesäter. Ähr 2 gårdar, en cronegårdh och en frälse gårdh som intet hafuer med wtij åkren        
    och ähra lijka stora
Hård walz engh
Leer mylla

(Karttext till Närbyn:)

Lind
Jlack leer jord
Närbyn.
Sand jord
Lind
Hård walz engh höö 1 laß