R2:100


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Söra Gijrßnäs

      Wtsäde på båda åhren 4 1/8 tunnor sanniordh
      Skogh till nödtorften, godt fiskie
      Humblegårdh till 60 stänger
      Hårdwalz och sompt mostwalz engh 
      höö till 18 lasz.
      Höö af gerdet 6 las¹

      Calculation på Högen

      Wtsäde på båda åhren 13 1/4 tunna leera
      Skogh och fiskie till nödtorften.
      Humblegårdh till 300 stänger.
      Mosewalz engh höö till 20 laß
      Och på wtängar till 12 lasz höö.
      Höö af gärdes lindernna 5 laß¹
     
     
 
(Karttext till Södra Gärdsnäs:)

Söra Gyrßnäs
Swart mylla
Måße walz engh höö 10 laß
Hård walz engh höö 8 laß
Lille Wärmelen Lacus

(Karttext till Högen:)

Hård walz engh höö 4 laß
Ler mylla
Leer mylla
Måße walz engh höö 20 laß
Leer mylla
Högen
Leer mylla
Nyrögning höö 2 laß
Måße walz engh höö 12 laß


¹ denna rad är skriven av en annan hand