R2:101


(Rubrik:)           Wärmeskogz  sochn.                    


       
      Calculation på Krogz Rodh.

      Wtsäde på båda åhren blifwer
      6 1/2 tunna sogiordh
      Nogh fångeskogh. Humblegårdh
      till 100 stänger. Höö till 26 laß.
      Mosewalz engar. Och på giärdes-
      lindorna höö till 8 laß höö.
     
     
 
(Karttext:)

Nyrögning höö 2 laß
Krogz rodh
Nyröögning höö 4 laß
Sogh jord
Star engh höö 2 laß
Sogh jord
Norr
Måße och star båtz engh höö 18 laß
Söder
Scala ulnarum.