R2:102


(Rubrik:)           Gilberga härad                 


       
      Calculation på Lilla Siärmenäs

      Wtsäde på båda åhren 3 1/4 tunna leera
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Mosewalz engh  till
      12 laß höö. Höö af gerden 2 laß¹
     

      Ånäs.

      Wtsäde på båda åhren blifwer
      2 1/2 tunnor swart mylla.
      Fångekogh och fiskie watten till
      nödtorften.
      Mosewalz engh till 12 laß.
      Och på gärdes linderna 4 laß.

       Norr Engen.

      Wtsäde på båda åhren blifwer
      3 tunnor mål iordh.
      Nijrönning<a>r till engen höö till
      14 laß.
     

 
(Karttext till Lilla Skärmnäs:)

Star engh höö 2 laß
Lilla Siärmenäs
Grund leera
Måße engh höö 8 laß

(Karttext till Ånäs:)

Måßebåtz engh höö 8 laß
Hård walz engh höö 12 laß
Ånäs
Suart mylla

(Karttext till Rörängen:)

Norr Engen
Jord myll
Måße och hård walz engh


¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand