R2:103


(Rubrik:)           Wärmeskogz  sochn.                    


       
      Calculation på Grynsbyn.

      Wtsäde på båda åhren blifwer
      6 1/8 tunna leera.
      Fångeskogh till nödtorften. Humb-
      legård till 100 stänger. Höö till
      16 laß. Höö fa¹ gerden 4 laß²
     
     
      Sijermänz Näs.
      
      Wtsäde på båda åhren blifwer
      11 3/4 tunna leera
      Skogh och fiskiewatten till
      nödtorften. Humblegårdh till
      300 stänger.
      Starre och mosewalz engar höö
      till 22 lasz och på giärdes
      linderna höö till 4 lasz.
      Så och wtenger till 14 laß höö.
        
    
 
(Karttext till Stora Skärmnäs:)

Måßwalz engh höö 4 laß
Star engh höö 6 laß
Leer jord
Sijermänz Näs
Star walz engh höö 4 laß
Leer jord
Leer jord
Star batz² engh höö 12 laß
Betz haga
Hård walz engh
Måße engh hoo4 10 laß
Wärmen Lacus

(Karttext till Grinsbol:)

Leer jord
Gryns byn
Leer jord
Hård walz engh höö 16 laß
                                          

¹ dvs. af
² Höö fa osv. skrivet av en annan hand
³ dvs. Star båtz
4 dvs. höö