R2:104


(Rubrik:)           Gilberga härad   Wärmeskoghz  sochn.                    


       
      Calculation på Wetijell

      Wtsäde på båda åhren 10 tunnor leera
      Fiskie och fångeskogh till nödtorften
      Humblegårdh till 200 stänger. Höö
      till 30 lasz. Höö af gerden 9 laß¹

     Calculation på Tålse.

      Wtsade på båda åhren 7 tunnor leera
      Skogh och fiskie watten till nödtorften
      Humlegårdh till 150 stänger.
      Höö till 25 lasz.
     

 
(Karttext till Tollesrud:)

Måßebåtz engh höö 12 ½ laß till Tålse
Hård walz engh hoo²12 laß
Leer jord
Tålse
Leer jord

(Karttext till Väckelsön:)

Betz haga
Lille Wärmelen Lacus
Betz haga
Leer jord
Wetijell³
Leer jord
Leer jord
Måße walz engh höö 16 laß
Kiärn
Måße engh höö 2 laß
Star engh höö 3 laß
 

¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand
² dvs. höö
³ ändrat till Wätijell