R2:106


(Rubrik:)           Gilberga härad                


       
      Calculation på Öfra¹ Åås.

      Wtsädet på båda åhren ähr
      16 1/4 tunnor leer och sänd mylla
      Skogh mulebete och fiskie
      intet. Höö i gärdes lin-
      derna till 10 laß.
      Humblegårdh till 160 stäng<e>r
      Hårdwalz enger höö till
      22 laß.
      
      Calculation på Byn

      Wtsädet båda åhren blifwer
      12 tunnor leer mylla.
      Godt fiske. Skogh och mu-
      lebete till nödtorften.
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Höö i gärdes lindorna till 8
      laß. Hårdwallz engh höö
      till 12 lasz. Och på torp-
      pestället höö till 6 laß
     
 

(Karttext till Ås:)

Skarp hård walz engh höö 12 laß
Sand mylla
Ilack sand jord
Åås
Sand mylla
Sand mylla
Ilack hård walz engh höö 10 laß

(Karttext till Västby:)

Star engh höö 6 laß
Torpeställe
Glas<...>n² Lacus
Leer mylla
Hård walz engh höö 12 laß
Leer mylla
Byn.
Leer mylla
 

¹ Öfra tillagt av senare hand
² text syns ej pga.  veck