R2:107


(Rubrik:)           Gladh vadz  sochn.                    


       
      Calculation på Fors

      Wtsädet på båda åhren ähr
      16 tunnor leermylla.
      Skogh och mulebete nogh. Godt
      fiskie. Sågh och quarn som
      går åhr och dagh. Humblegårdh
      till 200 stänger.
      Höö i giärden till 6 laß.
      Hårdwalz engh höö till 4 laß.
      Wtenggerna höö till 19 lasz
      Myrewalz botten.
      X. Gladwadz kyrkia.
     
     
 
(Karttext:)

Grund leera
Glasen Lacus
Star engh höö 14 laß
Leer mylla
Sogh jord
Forz
Godh leer mylla
Skarp hård walz engh höö 4 laß
Norr
Hård walz engh höö 5 laß
Söder
Scala ulnarum.