R2:108


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Knapsta

      Wtsädet på båda åhren
      medh skatte delen blifwer 
      6 3/8 tunna grunn leera.
      Wtsädet på cronodelen ähr
      2 5/8 tunna grund leera.
      Skogh nogh. Fiskie till nöd-
      torften. Humblegårdh till
      160 stänger
      Höö i giärden till 5 laß.
      Hårdwalz engh höö till 14 laß.
      
      Stommen. Calculation

      Wtsäde på båda åhren blifuer
      11 7/8 tunna godh åker. 
      Skogh nogh fiskie till nödtorften.
      Quarn och sågh som gå åhr och dagh
      Humblegårdh till 300 stänger
      Höö i gärden till 8 laß.
      Hårdwalz engh till 12 laß. Och en
      nyroning till 2 laß.

      Calculation på Hwisle.

      Wtsäde båda åhren 10 5/8 tunnor leera 
      Skogh och fiske till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 200 stenger
      Höö i gärden till 6 lasz.
      Hårdwalz engh till 20 lasz.
     
 

(Karttext till Stommen:)

Star engh höö 14 laß
Nyronningh till Stommen höö 2 laß
Suart mylla
Hård walz engh 12 laß
Leer mylla
Sand mylla
Stommen
Leer
Leer mylla

(Karttext till Knappstad:)

Skarp hårdwalz engh höö 14 <laß>
Grund leera
Betz haga
Grund lera mylla
Knapsta.
Cronodelen ähr kiöpt till skatte

(Karttext till Vissle:)

Hwisle.
Sogh jord
Sand mylla
Hård walz engh höö 20 laß
Leer mylla
Leer mylla
Leer jord