R2:109


(Rubrik:)          Gladh vadz  sochn.                       


       
      Calculation på Brånna

      Wtsädet båda åhren 9 1/8 tunna lera
      Skogh och mulebete till nödtorft<e>n.
      Fiskie litet. Höö i giärden till
      till 6 laß. Hårdwaldz och
      mosebotten höö till 14 laß.  
     
     
      Rodz  calculation
      
      Wtsäde på båda åhren 17 1/2 tunna lera
      Skogh och mulebete till nödtorft<e>n.
      Litet fiskie. Humblegårdh
      till 200 stänger. Höö i giärden 
      till 8 laß.
      Hårdwalz och mosewalz engh
      höö till 35 laß.
        
    
 
(Karttext till Bråne:)

Brånna
Leer jord
Leer mylla
Leer mylla
Måße walz engh höö 14 las

(Karttext till Yttre Rud:)

Norr
Rodh
Hård walz engh höö 3 laß
Sand mylla
Leer mylla
Leer mylla
Söder
Måße och hård walz engh höö 35 <laß>
Leer mylla
Scala ulnarum