R2:110


(Rubrik:)           Gladh vadz                     


       
      Calculation på Hönnach.

      Wtsäde på båda åhren 15 1/4 tunna leer mylla.
      Skogh och mulebete nogh fiskie till nödtorften.
      Humblegårdh till 160 steng<e>r.
      Höö på giärdes lindorna till 7 laß.
      Elack mosewalz engh höö till 14 laß.  
      
      Calculation på Tiärnebacka.
     
      Wtsäde båda åhren 10 5/8 tunnor grundh leer mylla.
      Skogh och mulebete nogh fiskie litet doch till nöd-
      torften. Höö i giärdes lindorna till 6 laß.
      Mijrewalz engh höö till 7 laß. Och på wtengen
      höö till 20 laß
       
     

(Karttext till Hönacka:)

Star engh höö 4 las till Hönnich
Leer mylla
Leer mylla
Hönna<ch>¹
Leer mylla
Engh till Hönnach höö till 20 laß
Hård walz engh 

(Karttext till Tjärnebacka:)

Tiärnebacha
Leer mylla
Grund leera
Kiärnen Lacus
Star engh höö 7 laß
Grund leera
Engh till Tiärnebacha höö till 10 laß
Hård walz engh 


¹ text syns ej pga veck