R2:111


(Rubrik:)            <Gladh vadz>  sochn.                    


       
      Calculation på Järr.   Wtsädet på båda
      åhren ähr 6 1/4 tunnor leer mylla. Skogh och fiskie
      litet. Höö på giärdes lindorna till 4 lasz.
      Starr wallz engh höö till 14 laß.  
      
      Calculation på Löfåås.
     
      Wtsädet på båda åhren ähr 13 1/2 tunnor sandmylla
      Skogh till nödtorften. Fiskie litet. Humble-
      gårdh till 200 stänger. Höö i giärden till 8 lasz
      Hårdwalz engh höö till 25 laß.

      Calculation på Berga.
     
      Wtsäde på båda åhren ähr 14 7/8 laß¹ leera
      Skogh mulebete och fiskie litet. Humblegård
      till 300 stänger. Höö i giärden till 16 laß
      Hårdwalz engh höö till 16 laß. 
       
     

(Karttext till Järr:)

Star engh höö 7 laß
Leer mylla
Järr
Leer mylla
Hårdwalz engh höö 7 laß

(Karttext till Lövås:)

Hårdwalz engh höö 25 laß
Sand mylla
Sand mylla
Sand mylla
Löfåås

(Karttext till Berga:)

Leer
Leer mylla
Leer mylla
Leer jord
Berga.
Hårdwalz engh höö 16 laß
Star engh höö 2 laß


¹ laß ändrat till tunnor