R2:112


(Rubrik:)           Gilberga härad                     


       
      Calculation på Öster knol.

      Wtsädet på båda åhren ähr
      14 1/4 tunnor leer iordh och mylla.
      Littet skogh och fiskie watten. 
      Humblegårdh till 160 stänger.
      Höö i giärden till 8 laß.
      Hårdwalz engh höö till 16 lasz.  
      
      Calculation på Swenz Rodh.
     
      Wtsäde båda åhren blifuer
      6 1/2 tunnor leer iordh.
      Skogh och mulebete nogh. Fiskie
      till nödtorften.
      Humblegårdh till 200 stänger
      Höö i giärden till 7 laß
      Starr walz enghe höö till
      25 lasz.

      Calculation på Hedanne
     
      Wtsädet båda åhren 2 5/8 tunnor sann.
      Godt skogh och fiskie watten
      Höö i giärden till 5 lasz.
      Starr walz engh höö till 4 lasz. 
       
     

(Karttext till Östra Knåll:)

Hård walz engh hoo¹ 16 laß 
Leer mylla
Leer mylla
Sand mylla
Öster knol.
Författad 1646 af Håkan Arfvidson²

(Karttext till Svenserud:)

Swenz Rodh
Leer jord
Leer jord
Star engh höö 25 laß
Leer jord

(Karttext till Hedene:)

Sand jord
Hedanne
Star engh höö 4 laß


¹ dvs. höö
² denna raden är skriven av en senare hand