R2:113


(Rubrik:)           Gladh vadhz  sochn.                    


       
      Calculation på Fiäll. 

      Wtsäde på båda åhren 17 1/4 tunnor leera
      Skogh och mulebete litet. Jntet fiskie
      Humblegårdh till 200 stänger.
      Höö i giärdes linderna till 5 lasz.
      Hårdwalz engh till 30 laß.  
      
      Calculation på Späßerodh.
     
      Wtsäde på båda åhren 12 1/2 tunnor lera
      Skogh och mulebete litet. Quarn
      som går höst och wår. Humblegård
      till 200 stänger. Höö i giär-
      den till 8 laß.
      Hårdwalz engh höö till 24 lasz. 
       
     

(Karttext till Fjäll:)

Fiäll
Norr
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hårdwalz Engh höö 30 laß

(Karttext till Spässerud:)

Söder
Måße engh höö 2 laß
Späßerodh
Leer mylla
Grund ler jord
Leer mylla
Ilack och skar<p> hård walz engh höö 24 laß
Scala ul<n>arum