R2:114


(Rubrik:)           Gilberga härad    Gladh vadhz  sochn.       


            

                                                                                           
       Calculation på Lönongen.   Wtsäde på båda åhren 6 5/8 tunnor sann  
      Gott fiskie och skogh nogh. Quarn som går höst och wåår. Höö i
      giärden till 8 lasz.  Noch en liten engh till 4 lasz.
      
      Calculation på Hullt.     Wtsäde på båda åhren 16 3/4 tunna leer mylla
      Skogh till nödtorften. Littet fiske. Humblegårdh till 500
      stänger. Höö i giärden till 10 laß. Hårdwalz engar höö till
      14 lasz.

      Calculation på Söbenby.
     
      Wtsäde på båda åhren 22 5/8 tunna skarp lerra. Skogh och mu-
      lebete litet. Höö i giärdes linderna till 10 laß. Humble-
      gårdh till 300 stänger. Godh hårdwalz engh höö till 45 laß.

      Calculation på Höga.
     
      Wtsädet båda åhren 24 1/8 tunna leer mijlla. Skogh litet 
      Humblegårdh till 300 stänger. Höö i giärden till 12 lasz
      Hårdwalz engh höö till 10 laß. På ett torpeställe höö till
      16 lasz.   (Karttext Lenungen:)

Star engh
Sand jord
Sand jord
Lönogen
     
(Karttext till Höge:)

Måße engh höö 2 laß
Hårdwalz engh höö 16 laß
Torpeställe
Leer mylla
Leer jord
Höga
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hård walz engh höö 10 laß

(Karttext Hult:)

Hård walz engh til Hult höö 8 <laß>
Star engh til Hult höö 2 laß
Leer mylla
Hullt
Hård walz engh höö 4 laß
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla

(Karttext Semneby:)

Grund leer jord
Grund leer jord
Godh hårwalz engh höö 45 <laß>
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Söbenbij