R2:116


(Rubrik:)           Gilberga härad    Gladh vadz  sochn.                    


       
      Calculation på Törzbol.

      Wtsäde på båda åhren 19 tunnor leera.
      Skogh och mulebete litet. Fiskie till
      nötorften. Humblegårdh till 400
      stänger. Höö i giärden till 8 lasz.
      Dymose och hårdwalz engh höö till
      43 lasz. 
       
     

(Karttext:)

Törzbol
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Betz haga
Jlack och skarp hård walz engh höö 38 laß
Star engh höö 5 laß
Sanck måße engh