R2:118       
      Calculation på Koppongen.

      Wtsäde på båda åhren 10 1/4 tunnor grun leera 
      Skogh till nödtorften. Mulebete litet. Fiske
      i Ålsan siön.Quar<n> som går höst och wåår
      Humblegårdh till 100 stänger. Mosewalz enger
      höö till 40 lasz. Höö af gärden 10 <laß>¹
       
      Calculation på Biörbijn.
     
      Wtsäde på hela åhren 10 tunnor leer iordh
      Mulebete och skogh litet. Fiskie till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 300 stänger.
      Höö på nörre gården 20 lasz.
      Höö på söre gården 16 lasz.
      Höö af gerden 8 <laß>¹
       
     

(Karttext till Koppungen:)

<...>ck måße <wa>lz engh höö 20 <laß>
Älen Lacus.
Grund leer jord
Sogh jord
Koppongen
Grund leer jord
Hård walz engh höö 10 laß

(Karttext till Björbyn:)

Hård walz engh
Sogh jord
Grund leer jord
Biörbijn
Leer jord
Leer mylla
Sogh jord
Måße och hård walz engh 
Ler mylla


¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand