R2:119


(Rubrik:)           Gilberga härad     Suane skogz  sochn.                    


       
      Calculation på Rolzbyn

      Wtsädet båda åhren 16 5/8 tunnor leermijlla
      Skogh och mulebete litet. Fiskie i
      Älnensiön. Humblegårdh till 400 stänger.
      Höö på engerna mosewall till 60
      lasz. Höö af gärden 10 laß¹
       
      Calculation på Walbärgz torp
     
      Wtsäde på båda åhren 2 tunnor leermylla
      Skattar medh Roßbyn.
      Skogh till nödtorften. Höö till
      9 lasz.
      
      Scala ulnarum
       
     

(Karttext till Rållsbyn:)

Måße walz engh höö 30 laß 
Älen Lacus.
Rolzbijn
Leer mylla
Sogh jord
Leer mylla
Ler mylla
Norr
Måße walz engh höö 30 laß
Söder

(Karttext till Vallberg:)

Hård walz engh
Älen Lacus
Walbärgz torp.
Ler jord


¹ Höö af osv. är skrivet av en annan hand