R2:12


(Rubrik:)           Gilberga härad                    


      Calculation på Hammar                              
      
      Wtsäde på båda åhren är      
      6 3/8 tunnor svart mylla.
      Swedieskogh och mulebete
      till nödtorfften. 
      Fiskie wtij San Siön.  
      Höö af ierdeß linderna 5 laß¹.
      Måse walz  engh till 26 laß

      Calculation på Fögznääs                              
      
      Wtsäde båda åhren 17 tunnor lera
      Jngen skogh eller fiskie watten. 
      Ewan litet i Gillberga åån.
      Mose walz engh höö till 20 laß
      och wppå giärdes linderna höö till
      6 laß.                                                   
                  


(Karttext till Fyksnäs:)

Gillberga Elfuen
Måße walz engh. Höö till 10 laß
Star engh höö 6 laß
Leer jord
Leer jord
Sand jord
Fögz Nääs
Frycksnäs författad af landtmätaren Håkan Arfvedsson 1645²

(Karttext till Hammar:)

Hammar
Betes hage
Lind
Suart mylla
Star engh
Star engh
Sandsiöön.


¹ denna rad skriven av annan, samtida hand
² denna rad skriven av en senare hand