R2:120


(Rubrik:)           Gilberga härad     Suanskogh  sochn.                    
              

       
      Calculation på Skiäggebijn

      Wtsäde på båda åhren till
      14 tunnor leer iordh.
      Skogh och mulebete litet. 
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r. 
      Höö på hela gården 28 lasz.
      Höö af gerden 10 laß
       
      Högen calculation 
     
      Wtsädet båda åhren 11 3/4 tunnor 
      Skogh och mulebete litet.
      Litet fiskie. Humblegård
      till 200 stänger. Höö i giär-
      den till 10 lasz. Höö på
      alla engerna till 20 laß.
      Hårdwall och mosewalz bottn
       
     

(Karttext till Skäggebyn:)

Hård walz engh höö 10 laß till Högen detta torpeställe
Skiäggebijn
Leer jord
Star engh höö 8 laß
Grund ler jord
Leer mylla
Star engh
Hård walz engh höö 14 laß

(Karttext till Höge:)

Måßewalz engh höö 10 laß  
Leer mylla
Högen
Sand mylla
Sand jord
Sand mylla
Sand jord
Oster Suan Lacus.