R2:121


(Rubrik:)          Svanskogz sochn.                    


       
      Calculation på Norra Skarbol

      Wtsädet båda åhren 11 5/8 tunno
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Fiskie i Östersuan
      Humblegårdh till 100 stänge<r>
      Höö på hela gården 40
      lasz starrwalzbotten
      Höö i gerden 6 las
       
      Calculation på Slijrodh.

      Wtsäde på båda åhren är
      4 ½ tunnor leera.
      Skogh mulebete och fiskie
      litet. Humblegårdh till
      70 stänger. Höö till
      hela gården 12 lasz. 


(Karttext till Norra Skarbol:)

Star engh höö 8 laß
Grund leer jord
Nörra Skarbol
Star engh 
Leer mylla
Leer mylla
Star engh höö 16 laß

(Karttext till Slirud:)

Hård walz engh 
Slijrodh
Leer jord
Sand jord
Norr
Älen Lacus
Leer jord
Hård walz engh höö 6 laß
Söder
Star engh höö 3 <laß>
Scala