R2:122


(Rubrik:)           Gilberga härad                  


       
      Calculation på Trynewiken

      Wtsädet båda åhren 6 tunnor leera 
      Skogh och mulebete till nödh-
      torften. Litet fiskie.
      Höö till hela gården 20 lasz
      Af gärden 4 laß¹
       
      Calculation på Grotterodh.
     
      Wtsädet båda åhren 3 5/8 tunnor sogh
      Skogh nogh fiskie till nötorft
      Höö till 16 lasz

      Calculation på Kiälbijn
     
      Wtsäde på båda åhren ähr
      12 3/8 tunnor  Skogh och
      mulebete litet. Fiskie till
      nödtorften. Humblegårdh
      till 200 stänger.
      Höö på hela gården till
      35 las. Af gerden 15 laß¹
       
     

(Karttext till Trönneviken:)

Måße och hård walz engh höö 6 laß 
Älen Lacus.
Trijne wijkan
Leer jord
Måß och hård walz engh höö 10 laß
Leer jord
Leer jord
Star engh

(Karttext till Grytterud:)

Sogh jord
Grötterödh
Star engh
Sogh jord
Röö ler mylla

(Karttext till Källbyn:)

Måße walz engh höö 20 <laß>
Leer mylla
Leer jord
Sand jord
Kiälbijn 
Sand jord
Leer jord
Kiärn


¹ Af gerden/gärden osv. är skrivet av en annan hand