R2:123


(Rubrik:)         Suanskogh  sochn.                    


       
      Calculation på Högelijdan

      Wtsäde på båda åhren 6 1/8 tunna leera 
      och sandh.
      Skogh till nödtorft. Litet fiske
      Humblegårdh till 100 stänger.
      Höö i giärden till 12 lasz.
      Hårdwallz engh till 4 lasz
     

      Kålle calculation
     
      Wtsädet båda åhren 10 tunnor leriord 
      Skogh till nödtorften. Litet fiske 
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r
      Höö i giärden till 10 laß.
      Mose och starwalz bottens engh
      höö till 32 laß.
       
     

(Karttext till Hökeliden:)

Sand mylla
En kiärne lacus
Ler mylla
Leer mylla
Högelidan
Leer mylla
Hård walz engh 

(Karttext till Kåled:)

Kiärn
Starr wals äng höö 12 <laß>
Hård wals äng höö 4 laß
Grund leriord
Grund leriord
Ler iord
Ler iord
Kålle
Måse wals äng höö 20 laß
Gränsiön