R2:124


(Rubrik:)           Gilberga härad           


       
      Calculation på Ståtzbijn

      Wtsädet båda åhren 7 tunnor leera
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Humblegårdh till
      100 stänger. 
      Höö i giärden till 6 lasz.
      Dijiemosewalz engh höö till
      18 lasz.
       
      Calculation på Sundh
     
      Wtsädet båda åhren 7 1/8 tunna leera
      Skogh till nödtorften. Fiskie
      i Östra Swan.
      Humblegårdh till 200 stäng<e>r
      Höö i giärdan till 6 lasz.
      Höö till hela gården på
      engerna 22 laß.
       
     

(Karttext till Stålsbyn:)

Hård walls ängh 
Grund leer iord
Stålzbijn
Måsewalls äng höö 18 laß
Leer iord
Hård walz engh höö 10 laß
Starr äng
Star engh
Öster Swan
Star engh höö 3 laß  
Måse walls ängh höö 8 laß

(Karttext till Sund:)

Starrwalls äng höö 7 laß
Leer iord
Leer iord
Måsewalls ängh
Sundh
Måse walls äng höö 2 laß