R2:125


(Rubrik:)           Svanskogh  sochn.                    


       
      Calculation på Tängezbijn

      Wtsädet på båda åhren 8 1/2 tunna leera 
      Skogh till nödtorften. Godt fiskie
      Humblegårdh till 70 stänger.
      Höö i giärdes lindorna till 6 laß
      Höö på alla engerna till 34 lasz
      Mäste delz mosewalz enger. 
     
     

(Karttext:)

Måße walls äng höö 8 laß
Swan Lacus
Grun leer iord
Hård walls äng
Leer iord
Tängesbijn
Grund leer iord
Måsewalls äng höö 6 laß
Grund leer iord
Måsewalls äng höö 7 laß
Hård walls äng höö 3 laß
Måße äng höö 2 laß
Måsewalls äng höö 3 laß
Norr
Kiärnen
Måse äng höö 2 laß
Söder
Scala